Citáty a moudra


Jsme si jisti, že každý tvor, ať už člověk nebo pes, se potřebuje neustále učit. Život se skládá z nekonečného proudu neustálých voleb a rozhodnutí. A náš život záleží na tom, jaká rozhodnutí děláme. Pokud chceme dělat ta nejlepší možná rozhodnutí, MUSÍME rozvíjet své myšlení. Skvělé myšlenky vyjádřené stručnou formou jsou vynikající stimulací vlastní duševní aktivity.
Věříme, že předložená moudra vám pomohou najít nové úhly pohledu na vaše životní situace.

 • Nikdo není více vzdálen od pravdy než ten, kdo zná na všechno odpověď.
  Chuang Tsu

 • Překážky jsou hrozné věci, které se ti postaví do cesty, když přestaneš hledět na cíl.
  Ford

 • Co ti dali druzí, vytesej do mramoru, co jsi dal sám, zapiš do písku.
  východní přísloví

 • Každý si naříká na slabou paměť, ale nikdo na slabou inteligenci.
  Rochefoucauld

 • Neboť v tom záleží zlo nevědomosti, že člověk, který není krásný a dobrý, ani moudrý, si o sobě myslí, že je dokonalý.
  Sókrates

 • Člověku lze vzít vše až na jedinou věc, a sice tu poslední z lidských svobod - svobodu rozhodnout se za jakýchkoliv okolností pro vlastní postoj, pro vlastní cestu.
  R. Fulghum

 • Ještě nikdy žádný pesimista neodhalil tajemství hvězd, ani neobjevil neznámou zemi, ani lidskému duchu neotevřel nové obzory.
  H. Kellerová

 • Člověk se nezrodí jednou provždy toho dne, kdy jej matka porodila, nýbrž život sám ho znovu vícekrát přinutí, aby porodil sám sebe.
  G. G. Marquez

 • Jestliže je člověk smělý, aniž by byl soucitný, je-li velkodušný, aniž by byl zároveň skromný, jestliže chce vést, aniž by předtím sloužil, pak je jen ubožákem, provokujícím smrt.
  Lao-C'

 • Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné - aby slušní lidé nedělali nic.
  E. Burke

 • Témeř nikdy člověk nepřijde k rozumu vlastním rozumem.
  Montesquieu

 • Jedna z nejzábavnějších věcí v životě je sloužit za terč, ale nikdy nebýt zasažen.
  Winston Churchill

 • Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá. Pro statečné je nadějná.
  Victor Hugo

 • Minulost a přítomnost jsou naše prostředky. Budoucnost je pro nás účelem.
  Blaise Pascal

 • Kritici jsou krvežízniví lidé, kteří to jen nějakým nedopatřením nedotáhli na kata.
  G.B.Shaw

 • Zpytuj sám sebe ve třech věcech: jak je to s dobrem, které jsi zanedbal, se zlem, které jsi spáchal a s časem, který jsi promarnil.
  Italské přísloví

 • Dělejte trošku více, než za co jste placeni; dávejte trošku více, než musíte; snažte se o trošku více, než chcete; miřte o trošku výš, než myslíte, že je možné; a děkujte Bohu za zdraví, rodinu a přátele.
  Art Linkletter

 • Nezáleží na tom, zda se ocitnete na kolenou, záleží na tom, zda se zase zvednete.
  V.Lombardi

 • Lidé si nikdy neplánují neúspěch; jednoduše si zapomínají naplánovat úspěch.
  W.A.Ward

 • Ti, co se vzdávají, nikdy nevítězí a vítězové se nikdy nevzdávají.

 • Většina lidí promešká svou příležitost, protože ta je oblečená v montérkách a vypadá jako práce.
  Thomas Edison

 • S potížemi některým lidem rostou křídla, jiní si kupují berle.
  Harold W.Ruoff

 • Nemůžete dlouhodobě konat v rozporu s tím, jak vidíte sami sebe.
  Zig Ziglar

 • Život je buď vzrušujícím dobrodružstvím, nebo ničím.
  H.Kellerová

 • Jestliže neovládáte svůj myšlenkový svět, budete otrokem svého okolí.
  B.Newman

 • Jestliže budete neustále říkat, že věci budou složité, máte velkou naději, že se vaše proroctví splní.
  Isaac Singer

 • Skutečnou zkouškou lidského charakteru je to, jak se člověk chová, když je sám.

 • Máte pouze jedinou příležitost, abyste vzbudili dobrý první dojem.

 • To, co nevyužíváme ztrácíme.

 • Opravdová odvaha se pozná, až když dá člověk v sázku svůj zaběhnutý životní styl.
  T. Robbins

 • Přátelství je nevyjádřitelný pocit bezpečí s někým, s kým nemusíme ani vážit myšlenky, ani odměřovat slova.
  George Elliot

 • Můj nejlepší přítel je ten, kdo ve mně povzbuzuje mé nejlepší já.
  Henry Fordv

 • Naším úkolem v životě není dostat se nad druhé, ale dostat se nad sebe samé.
  Stewart B.Johnson

 • Kdo nesloužil, nemůže velet.
  John Florio

 • Můžete druhé učinit lepšími pouze tím, budete-li sami dobří.
  Hugh R.Haweis

 • Když si člověk stanoví omezení v tom, co udělá, stanoví si omezení v tom, co dokáže udělat.
  Charles M.Schwab

 • Odvaha je tou nejpřednější z lidských kvalit, protože je tou kvalitou, která zaručuje všechny ostatní.
  W.Churchill

 • Ať se děje cokoliv, nepřestávejte třímat dvě hlavní lana života - naději a víru.

 • Nejjistější způsob, jak zvýšit něčí sebedůvěru je upřímná pochvala.

 • Potřebujeme lidi, kteří dovedou snít o věcech, které nikdy nebyly.
  John F.Kennedy

 • Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým.
  Přísloví 13:20

 • Entuziasmus je největší jmění na světě. Má větší cenu než peníze, moc a vliv.
  Henry Chester

 • Způsob myšlení v nepříznivých situacích určuje, jak dlouho bude trvat, než zvítězíme.
  David Schwartz

 • Proč je tomu tak, že sebe samé hodnotíme podle našich ideálů a druhé podle činů?

 • Neobávejte se opozice. Vzpomeňte si, že papírový drak stoupá proti větru, nikoli po jeho směru.
  Hamilton Mabie

 • Čím více pomáháme nést břemeno bližním, tím lehčí je naše.
  Anonym

 • Kdo je ušetřen vlastních bolestí, musí se cíti povolán mírnit bolesti druhých.
  Albert Schweitzer

 • Když se vzdalujeme od Boha, vzdalujeme se pouze z dosahu jeho lásky, ale ne jeho moci.

 • Mnohý člověk má čisté svědomí jenom proto, že má špatnou paměť.
  Schopenauer

 • Malý kousek dobra darovaný druhému člověku je více než všechna láska k celému světu.
  Dehmel


Na začátek kapitolyNa začátek 1.kapitoly         Jdi na kapitolu 1  2  3  

Počítadlo přístupů

©Tomáš Klofát,2001
Optimalizováno pro MSIE , rozlišení 800x600.
Poslední aktualizace